آموزش انیمیشن‌سازی با css جلسه سوم | آموزش کار با Rotate در css

در دو قسمت گذشته از آموزش انمیشن‌سازی در CSS به طور کلی به مقادیر scale و translate اشاره کردیم. پراپرتی transform مقادیر دیگری را نیز دریافت می‌کند. یکی از آن‌ها rotate است. در این جلسه…